Hammaslääkäri

Kassa korvaa hammashoidon sekä suuhygienistin antaman hoidon 800 € saakka kokonaan ja ylimenevältä osalta 75% kuitenkin niin, että lisäetuutena korvataan enintään 1600 € kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.