Päihdehoito

Kassa korvaa yhden laitoshoitojakson hoitopäivämaksut, keskussairaalan alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka, kerran kalenterivuodessa.