Psykologin antama lyhytterapia

Työterveyslääkärin määräämästä psykologin lyhytterapiasta enintään 12 käyntikerralta peritty maksu tai palkkio enintään 780 euroon saakka.