Valohoito

Lääkärin määräämästä valohoidosta 90 prosenttia, silloin kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.