Valohoito

Kassa korvaa lääkärin määräämästä valohoidosta 90 %, silloin kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.