« Takaisin
15.9.2021 11:54

Sääntömuutokset

Kilpilahden sairauskassan yleinen kokous, 28.4.2021, hyväksyi sääntöjen muutamisen lainmukaisiksi, ajantasaisiksi ja luettavuudeltaan selkeiksi. Sääntömuutokset haettiin voimaan 1.6.2021 ja Finansssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 14.9.2021.

Korvauksii vaikuttavat muutokset tiivistetysti:

14 § 1 b; lisätty kotisairaalahoidosta peritty maksu

14 § 2 c; toimistomaksu korvataan enintään 10 euroon saakka

14 § 3 a; 90 % lääkärin sairauden hoitoon määräämistä ei Kela korvattavista lääkkeistä korvataan 300 euroon saakka kalenterivuodessa ja enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä

14 § 3 c; lääkärin määräämiä sidostarpeita korvataan enintään 200 euroon saakka / kalenterivuosi

14 § 4 d; lääkärin määrämistä sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta sekä valohoidosta silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa, enimmäismäärä 5.000 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta

14 § 4 f; 90 % lääkärin määrämästä diabetespotilaan jalkahoiosta sekä jalkaterapeutin ja jalkojenhoitajan antamasta hoidosta, enimmäismäärä 500 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta

14 § 6; lääkärin määräämien tukipohjallisten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien ja tekojäsenten hinnasta 75 %, enintään 350 €/kalenterivuosi

14 § 7 c; optikkomaksu ja piilolinssien sovitusmaksu 25 euroon saakka

« Takaisin