Hae korvauksia »

Kilpilahden sairauskassa

Sairauskassa perustettiin 16.11.1965 nimellä NESTE OY – Porvoon Sairauskassa. Nykyinen nimi, Kilpilahden sairauskassa, otettiin käyttöön 1.1.2000.

Sairauskassa on työpaikkakassa, joka maksaa jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia sekä kassan sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.

Sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin kassa saa varat Kelalta. Kassan maksamat lisäetuudet rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä osakasyhtiöiden maksamilla kannatusmaksuilla.

Ylin päätäntävalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassankokous valitsee hallituksen, joka edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.