Hallinto

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua.

Kassalla on vuosittain varsinainen kassankokous, joka pidetään huhtikuussa. Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Hallituksen valitsee kassankokous. Kassan hallitukseen kuuluu kaksitoista varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen. Kassan jäsenet valitsevat kuusi varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen. Osakkaat valitsevat kuusi varsinaista jäsentä varajäsenineen. Hallituksessa pitää olla sekä miehiä että naisia, jos molempia kuuluu kassan toimintapiiriin.

Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.