Jäsenyys

Jäseneksi hakeminen

Kassan jäsenyyttä voivat hakea kassan osakasyhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt, toimihenkilöitä lukuunottamatta. Kassan jäsenyys on vapaaehtoinen.

Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu alle kuusi kuukautta kestäväksi.

Kassan jäsenyyttä on haettava 3 kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta ja jäsenyys alkaa aikaisintaan hakemusta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Määräaikaiseen työsuhteeseen tuleva henkilö hyväksytään kassan jäseneksi, jos yhtäjaksoinen työsuhde tulee kestämään yli 6 kuukautta.

Jäsenmaksut

Kassan jäsenmaksu on 0,75 % jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta.

Jäsenhakemus

Tietosuoja

Tietosuojaseloste