Enimmäiskorvausmäärät vuodelle 2021

Sairauskassan hallitus päätti kokouksessa 26.1.2021 enimmäiskorvausmäärät vuodelle 2021 seuraavasti:

lääkkeet, joista ei makseta Kela korvausta, sääntöjen 14 §:n 3 a kohta; enimmäsikorvausmäärä 300 € /kalenterivuosi
apuvälineet, sääntöjen 14 §:n 6 kohta; hinnasta korvataan 75 %, mutta kuitenkin enintään 350 € /kalenterivuosi
silmälasit, sääntöjen 14 §:n 7 a ja b kohdat; kehykset 150 €, yksiteholinssit 200 €, moniteholinssit 350 €, piilolinssit 200 €, laserleikkaus 800 €
hammashoito, säntöjen 14 §:n 8 kohta; 800 €:n saakka kokonaan korvattava ja ylimenevältä osalta 75 %, kuitenkin niin, että lisäetuutena korvataan enintään 1600 € /kalenterivuosi
yksityissairaalassa/- hoitopaikassa tehtyjen hoito- tai leikkaustoimenpiteiden korvaus 150 €:n saakka kokonaan ja ylimenevältä osalta 50 % kuitenkin niin, että enimmäsikorvausmäärä on 1000 € /kalenterivuosi