« Takaisin
22.1.2024 07:41

Sairauskassan säännöt 1.1.2024

Finanssivalvonta on vahvistanut sairauskassan sääntömuutokset sovellettavaksi 1.1.2024 alkaen. Muutosten tarkoituksena on ollut selkeyttää tekstin luettavuutta, päivittää tekstin sisältöä sekä lisätä tarkennuksia joihinkin sääntökohtiin.

Hallituksen päätöksen mukaan toimenpiteen lääkärinpalkkiosta perittävä omavastuuosuus on 5 % vuonna 2024.

Säännöissä on nyt pysyvästi seuraavat enimmäiskorvausmäärät:

Lääkärinpalkkiot

95 % lääkärinpalkkiosta, mikäli kyseessä on sairauden parantamiseksi välttämätön hoito.

Yksityisen terveydenhuollon tutkimukset ja hoito

Tutkimukset

95 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä sairauden hoitamiseksi tai sen toteamiseksi tehtävistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä niihin liittyvästä näytteenotosta ja radiologisista tutkimuksista.

Psykoterapia ja psykologin antama hoito

95 % oman työterveyslääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin lyhytterapiasta enintään 1500 euroon saakka kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.

Sairaanhoitajan antama hoito

95 % sairaanhoitajan antaman hoidon maksusta, silloin kun kyse on sairauden hoidosta.

Ravitsemusterapia

90 % ravitsemusterapian maksuista silloin, kun hoitoon on lääkärin tai työterveyshoitajan lähete. Lisäetuuskorvausta maksetaan enintään kolmelta käyntikerralta kalenterivuodessa.

Päihdehoito

Päihde- ja katkaisuhoidosta maksetaan 1500 € kerran kalenterivuodessa.

 

« Takaisin