Hammashoito ja suuhygienistin antama hoito

Kassa korvaa hammashoidon sekä suuhygienistin antaman hoidon 800 € saakka kokonaan ja ylimenevältä osalta 75% kuitenkin niin, että lisäetuutena korvataan enintään 1600 € kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.

HUOM! Saat korvausta suuhygienistin antaman tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, jos ne perustuvat yksityisen hammaslääkärin määräykseen ja hoito on annettu yksityisessä hammashoidossa.

Korvausten hakemiseen tarvitaan aina täytetty ja allekirjoitettu korvaushakemus, hammaslääkärin selvitys annetusta hoidosta ja peritystä palkkiosta sekä lasku. Laskun koskiessa/sisältäessä suuhygienistin antamaa hoitoa korvausten hakemiseen tarvitaan edellä mainittujen lisäksi aina selvitys suuhygienistin antamasta hoidosta sekä hammaslääkärin määräys suuhygienistin hoitoon.