Hammashoito ja suuhygienistin antama hoito

Kassa korvaa hammashoidon sekä suuhygienistin antaman hoidon 800 € saakka kokonaan ja ylimenevältä osalta 75% kuitenkin niin, että lisäetuutena korvataan enintään 1600 € kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.

HUOM! Saat korvausta suuhygienistin antaman tutkimuksen ja hoidon kustannuksista, jos ne perustuvat yksityisen hammalääkärin määräykseen ja hoito on annettu yksityisessä hammashoidossa.