Ravitsemusterapia

Kassa korvaa 90 % ravitsemusterapian maksuista silloin, kun hoitoon on lääkärin tai työterveyshoitajan lähete. Lisäetuuskorvausta maksetaan enintään kolmelta käyntikerralta kalenterivuodessa.