Julkinen terveydenhoito

Kassa korvaa 1.1.2024 alkaen enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisista enimmäismääristä. Julkisen sektorin asiakasmaksuista korvataan:

  • poliklinikkamaksut
  • terveyskeskusmaksut
  • sarjahoitomaksut
  • A-klinikan käyntimaksut
  • päiväkirurgian maksut
  • hoitopäivämaksut enintään 90 vuorokaudelta kalenterivuodessa
  • päiväsairaalamaksut
  • kotisairaalan ja kotihoidon maksut, kuitenkin enintään 4 kuukaudelta kalenterivuodessa

Lasku tulisi maksaa aina ensin itse ja toimittaa se sen jälkeen kassaan korvauksen saamiseksi. Laskun mukaan olisi hyvä liittää pankkitilinumero.