Julkinen terveydenhoito

Kassa korvaa terveyskeskus- , hoitopäivä-, poliklinikka- ja päiväkirurgiamaksun sekä tilapäisen kotisairaan- ja kotisairaalahoidosta perityn  maksun.

Sairaalan hoitopäivämaksut korvataan enintään 90 vuorokaudelta saman sairauden johdosta.