Psykoterapeutin ja psykologin antama lyhytterapia

1.1.2023 alkaen oman työterveyslääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin lyhytterapiasta korvataan enintään 12 käyntikerralta peritty maksu tai palkkio enintään 1000 euroon saakka kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.