Psykoterapeutin ja psykologin antama lyhytterapia

1.1.2023 alkaen oman työterveyslääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin lyhytterapiasta korvataan enintään 12 käyntikerralta peritty maksu tai palkkio enintään 1000 euroon saakka kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.

Korvausten hakemiseen tarvitaan aina työterveyslääkärin määräys psykoterapeutin tai psykologin lyhytterapiaan sekä lasku hoidosta. Laskulta tulee selvitä käyntipäivä, hoidon antajan nimi sekä selvitys annetusta hoidosta.

Hoidon antajan tulee löytyä terveydenhuollon ammattirekisteristä JulkiTerhikki