Psykologin antama lyhytterapia

Oman työterveyslääkärin määräämästä psykologin lyhytterapiasta enintään 12 käyntikerralta peritty maksu tai palkkio enintään 780 euroon saakka.